Miracle prematuur geboren met 31 weken en 3 dagen, Isala, HELLP, longrijping, keizersnede, CPAP, sonde, Ropcke Zweers, couveuse

Miracle

Miracle prematuur geboren met 31 weken en 3 dagen, Isala, HELLP, longrijping, keizersnede, CPAP, sonde, Ropcke Zweers, couveuse

 
Elke reportage die ik tot nu toe heb mogen maken, is speciaal maar soms is het verhaal zo bijzonder dat het extra indruk maakt.

Moet je je eens voorstellen dat je op de vlucht bent, in een land terecht komt waar je niemand kent en de taal niet beheerst, ver weg van je familie en dat je kind ook nog eens prematuur geboren wordt….

Kenechukwu en Jennifer waren op de vlucht vanuit hun thuisland Nigeria. In april kwamen ze in Nederland aan maar pas in juni ontdekte mama dat ze zwanger was. De zwangerschap verliep in de eerste instantie voorspoedig maar op een zondag, toen ze in de kerk zat, voelde ze zich niet lekker. Na onderzoek bleek dat haar bloeddruk gevaarlijk hoog was en is naar het Isala Ziekenhuis in Zwolle gebracht. Uiteindelijk leidde de hoge bloeddruk tot het HELPP syndroom en werd mama erg ziek. En zo ziek dat de baby geboren moest worden. Echter deze was pas 31 weken…

De artsen wilden de baby natuurlijk zo lang mogelijk in de buik laten blijven maar omdat de hartslag van de baby aangaf dat het niet goed ging, werden er medicijnen toegediend om de longen te laten rijpen. Uiteindelijk is er besloten om in te grijpen en is er op 25 november besloten om de baby met 31 weken en 3 dagen via een keizersnede geboren te laten worden. Haar naam: Miracle

Haar start was aanvankelijk super met een Apgar score van 7-8. Echter na een paar minuutjes viel ze steeds weg en werd ze aan de CPAP gelegd en kreeg ze extra zuurstof. Verder kreeg ze preventief via een infuus antibiotica toegediend. Omdat ze niet zelfstandig kon drinken kreeg ze door mama afgekolfde melk via een maagsonde toegediend.

Na deze periode in het Isala Ziekenhuis in Zwolle is Miracle op 29 november per ambulance naar het Ropcke Zweers Ziekenhuis in Hardenberg overgebracht. Ook hier weer in de couveuse maar gelukkig was het hier mogelijk dat mama bij Miracle in dezelfde kamer kon blijven slapen.

Miracle is een sterk meisje dat inmiddels aan het oefenen is met zelf uit de borst drinken en dat gaat steeds beter! Prachtig om te zien hoe de natuur dat, met een beetje hulp, bijna vanzelf regelt. En met de onvoorwaardelijke liefde van papa en mama krijgt de mooie Miracle alles wat ze nodig heeft.

Miracle ik wens je een mooie, veilige toekomst met veel liefde!

Anneke

PS Inmiddels gaat de borstvoeding voorspoedig en drinkt Miracle zelfstandig. Ter aanvulling krijgt ze af en toe een flesje met haar moeders melk. En het beste nieuws is, dat ze precies 1 dag voor kerstmis naar haar papa en mama in AZC mocht!

—————–

Every photoshoot that I have made so far is special, but sometimes the story is so special that makes it extra special. This is a blog about brave parents and the start of the life of Miracle:

Imagine that you are on the run, end up in a country where you don’t know anyone and don’t speak the language, far away from your family and that your child is also born prematurely……

Kenechukwu and Jennifer are refugees from Nigeria. They arrived in the Netherlands in April, but one day in June Mama discovered that she was pregnant. The pregnancy was going well at first, but on a Sunday, when she was in church, she wasn’t feeling well. After investigation it appeared that her blood pressure was dangerously high and she was taken to the Isala Hospital in Zwolle. Ultimately, high blood pressure led to HELPP syndrome and mommy became very ill and so sick that the baby had to be born. However, the baby was only 31 weeks …

Of course, the doctors wanted the baby to stay in the tummy for as long as possible, but because the baby’s heartbeat indicated that things were not going well, medication was given to allow the lungs to mature. Eventually it was decided to intervene and on November 25 it was decided to have the baby born by caesarean section with 31 weeks and 3 days. Her name: Miracle

Her start was initially super with an Apgar score of 7-8. However, after a few minutes, she fell away and was put to the CPAP and she got extra oxygen. She was also given antibiotics preventively through an infusion. Because she could not drink independently, she was given milk pumped by mama through a stomach tube.

After this period at the Isala Hospital in Zwolle, Miracle was transferred by ambulance on November 29 to the Ropcke Zweers Hospital in Hardenberg. Again in the incubator, but luckily it was possible that mum could stay in the same room with Miracle.

Miracle is a strong girl who is now practicing drinking directly from the breast and that is getting better and better! It’s wonderful to see how nature, with a little help, almost automatically arranges that. And with the unconditional love of mom and dad, the beautiful Miracle gets everything she needs.

Miracle I wish you a beautiful, safe future with lots of love!

Anneke

PS at this moment Miracle is drinking from her mothers breast with now and then a bottle with het mothers milk. And exactly one day before Christmas she went home to her mom and dad at the AZC!

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.