Steun de stichting

Stichting Earlybirds zet zich belangeloos in voor ouders met kindjes die te vroeg geboren zijn en daardoor enige tijd in het ziekenhuis moeten doorbrengen.

Ruim 250 vrijwilligers zetten zich in om ouders in de ziekenhuisperiode een lichtpuntje te schenken.

Stichting Earlybirds heeft een ANBI status. Dit houdt in dat wij geen belasting hoeven te betalen over gelden die wij via schenking of uit nalatenschappen krijgen. Het geld dat u schenkt komt dus volledig ten goede aan Stichting Earlybirds Fotografie. Daarnaast is het mogelijk om uw gift af te trekken bij de belasting.