Steun de stichting

Stichting Earlybirds zet zich belangeloos in voor ouders met kindjes die te vroeg geboren zijn en daardoor enige tijd in het ziekenhuis moeten doorbrengen.
Bijna 200 vrijwilligers zetten zich in om ouders in de ziekenhuisperiode een lichtpuntje te schenken.

Stichting Earlybirds heeft een ANBI status. Dit houdt in dat de stichting geen belasting hoeft te betalen over gelden die zij via schenking of uit nalatenschappen krijgt. Het geld dat u schenkt komt dus volledig ten goede aan Stichting Earlybirds. Daarnaast is het mogelijk om uw gift af te trekken bij de belasting.