Doneer nu

Wij zetten ons belangeloos in voor ouders met kindjes die te vroeg geboren zijn en daardoor enige tijd in het ziekenhuis moeten doorbrengen.

Onze fotografen fotograferen geheel belangeloos voor de stichting. Wel ontvangen ze een reiskostenvergoeding.
Om de reportages te kunnen blijven aanbieden is geld nodig. Maar ook voor de informatiematerialen en de verzending hiervan.

Wil jij ons prachtige initiatief steunen?

Alle kleine beetjes helpen!

Doneer via NL23INGB0006262411 t.n.v. Stichting Earlybirds

of doneer nu online

Stichting Earlybirds heeft een ANBI status. Dit houdt in dat wij geen belasting hoeven te betalen over gelden die wij via schenking of uit nalatenschappen krijgen. Het geld dat u schenkt komt dus volledig ten goede aan Stichting Earlybirds. Daarnaast is het mogelijk om uw gift af te trekken bij de belasting.